ĐỀ ĐẦU ĐUÔI

 DÀN ĐỀ ĐẦU- ĐUÔI MIỀN BẮC

Để Tìm ra những ĐỀ ĐẦU ĐUÔI đẹp nhất chính xác nhất nhằm mục đích làm giàu cho anh chị em là công việc của chúng tôi. Thành công của bạn là hạnh phúc của chúng tôi => sẽ không làm bạn thất vọng!!
icon-dong-hungole-blog (423)  ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC, giá: 200.000 VNĐ 
icon-dong-hungole-blog (423) Các bạn có thể nạp thẻ vào lúc 8h00 đến 18h10.
icon-dong-hungole-blog (423) Có thể nạp cộng dồn (Ví dụ 2 cái 100k nạp 2 lần)
icon-dong-hungole-blog (423) Mạng thẻ cào: Viettel, Mobi, Vina, Gate, VN-Mobile,….

QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ PHẦN CHÁT BÊN DƯỚI ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ NẠP THẺ.

Sau khi nạp thẻ thành công ở mục dưới đây, các bạn hãy nhìn thật kĩ SỐ  hiện ra nhé!

THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC
NGÀY ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB KẾT QUẢ
HÔM NAY
12/11/2019 ĐẦU 4-   ĐUÔI 4 Win ĐẦU 4-   ĐUÔI 4
11/11/2019 ĐẦU 1-   ĐUÔI 9 Win ĐẦU 1
10/11/2019 ĐẦU 1-   ĐUÔI 0 Win ĐẦU 1–   ĐUÔI 0
09/11/2019 ĐẦU 0-   ĐUÔI 2 Win ĐẦU 0–   ĐUÔI 2
08/11/2019 ĐẦU 9-   ĐUÔI 2 Win ĐẦU 9–   ĐUÔI 2
07/11/2019 ĐẦU 1   ĐUÔI 9 Miss
06/11/2019 ĐẦU 8   ĐUÔI 1 Win ĐẦU 8-   ĐUÔI 1
05/11/2019 ĐẦU 2   ĐUÔI 0 Win  ĐUÔI 0
04/11/2019 ĐẦU 2   ĐUÔI 9 Miss
03/11/2019 ĐẦU 5   ĐUÔI 1 Win  ĐUÔI 1
02/11/2019 ĐẦU 9   ĐUÔI 4 Win ĐẦU 9-   ĐUÔI 4
01/11/2019 ĐẦU 3   ĐUÔI 8 Win  ĐUÔI 8
31/10/2019 ĐẦU 9   ĐUÔI 2 Win  ĐUÔI 2
30/10/2019 ĐẦU 9-   ĐUÔI 8 Win ĐẦU  9   ĐUÔI 8
29/10/2019 ĐẦU 4   ĐUÔI 2 Win ĐẦU  4   ĐUÔI 2
28/10/2019 ĐẦU 1   ĐUÔI 9 WinĐUÔI 9
27/10/2019 ĐẦU 1   ĐUÔI 8 Win ĐẦU 1
26/10/2019 ĐẦU 2   ĐUÔI 3  Miss
25/10/2019 ĐẦU 8   ĐUÔI 4 Win ĐẦU 8   ĐUÔI 4
24/10/2019 ĐẦU 7   ĐUÔI 1 Win ĐẦU 7
23/10/2019 ĐẦU 7   ĐUÔI 3 Win  ĐUÔI 3
22/10/2019 ĐẦU 3-   ĐUÔI 7 Win ĐẦU 3-   ĐUÔI 7
21/10/2019 ĐẦU 7   ĐUÔI 3 Win ĐẦU 7
20/10/2019 ĐẦU 4-   ĐUÔI 9 Win ĐẦU 4-   ĐUÔI 9
19/10/2019 ĐẦU 6   ĐUÔI 8  Miss
18/10/2019 ĐẦU 4   ĐUÔI 5  Miss
17/10/2019 ĐẦU 2   ĐUÔI 9  Miss
16/10/2019 ĐẦU 2   ĐUÔI 2  Miss
15/10/2019 ĐẦU 3   ĐUÔI 7 Win ĐẦU 3
14/10/2019 ĐẦU 1   ĐUÔI 1 Win ĐẦU 1–   ĐUÔI 1
13/10/2019 ĐẦU 7   ĐUÔI 7  Miss
12/10/2019 ĐẦU 0   ĐUÔI 9 Win ĐẦU 0–   ĐUÔI 9
11/10/2019 ĐẦU 3   ĐUÔI 8 Win  ĐUÔI 8
10/10/2019 ĐẦU 4   ĐUÔI 6 Win ĐẦU 4–   ĐUÔI 6
09/10/2019 ĐẦU 8   ĐUÔI 4 Win ĐẦU 8–   ĐUÔI 4
08/10/2019 ĐẦU 2   ĐUÔI 4  Miss
07/10/2019 ĐẦU 0   ĐUÔI 0 Win ĐẦU 0–   ĐUÔI 0
06/10/2019 ĐẦU 4   ĐUÔI 9  Miss
05/10/2019 ĐẦU 0   ĐUÔI 1  Miss
04/10/2019 ĐẦU 4   ĐUÔI 9  Miss
03/10/2019 ĐẦU 1   ĐUÔI 9  Miss
02/10/2019 ĐẦU 5-   ĐUÔI 9  Miss
01/10/2019 ĐẦU 1–   ĐUÔI 7 Win ĐẦU 1
30/09/2019 ĐẦU 6–   ĐUÔI 4 Win ĐẦU 6–   ĐUÔI 4
29/09/2019 ĐẦU 2–   ĐUÔI 4 Win ĐẦU 2–   ĐUÔI 4
28/09/2019 ĐẦU 1–   ĐUÔI 6 Win ĐẦU 1–   ĐUÔI 6
27/09/2019 ĐẦU 7–   ĐUÔI 8 Win ĐẦU 7–   ĐUÔI 8
26/09/2019 ĐẦU 3-   ĐUÔI 2  Miss
25/09/2019 ĐẦU 3-   ĐUÔI 3 Miss
24/09/2019 ĐẦU 6-   ĐUÔI 7 Miss
23/09/2019 ĐẦU 7–   ĐUÔI 9 Win  ĐUÔI 9
22/09/2019 ĐẦU 7–   ĐUÔI 2 Win ĐẦU 7
21/09/2019 ĐẦU 1–   ĐUÔI 2 Miss
20/09/2019 ĐẦU 7   ĐUÔI 7 Win ĐẦU 7
19/09/2019 ĐẦU 2   ĐUÔI 0 WinĐẦU 2–   ĐUÔI 0
18/09/2019 ĐẦU 3   ĐUÔI 6 Win ĐUÔI 6
17/09/2019 ĐẦU 8   ĐUÔI 8 Miss
16/09/2019 ĐẦU 6   ĐUÔI 7 Win ĐUÔI 7
15/09/2019 ĐẦU 0   ĐUÔI 6 Win  ĐẦU 0
14/09/2019 ĐẦU 4   ĐUÔI 8 Win  ĐẦU 4
13/09/2019 ĐẦU 5   ĐUÔI 9 Miss
12/09/2019 ĐẦU 7   ĐUÔI 7 Win  ĐUÔI 7
11/09/2019 ĐẦU 2   ĐUÔI 8 Miss
10/09/2019 ĐẦU 1   ĐUÔI 8 Win  ĐẦU 1
09/09/2019 ĐẦU 8   ĐUÔI 4 Win  ĐẦU 8
08/09/2019 ĐẦU 7   ĐUÔI 8 Win  ĐUÔI 8
07/09/2019 ĐẦU 1   ĐUÔI 8 Win  ĐẦU 1
06/09/2019 ĐẦU 1   ĐUÔI 7 Win  ĐẦU 1–   ĐUÔI 7
05/09/2019 ĐẦU 5   ĐUÔI 1 Win  ĐẦU 5–   ĐUÔI 1
04/09/2019 ĐẦU 9   ĐUÔI 4 Win  ĐUÔI 4
03/09/2019 ĐẦU 5   ĐUÔI 4 Win  ĐẦU 5–   ĐUÔI 4
02/09/2019 ĐẦU 1-   ĐUÔI 7 Win  ĐUÔI 7
01/09/2019 ĐẦU 5–   ĐUÔI 7 Win  ĐUÔI 7
31/08/2019 ĐẦU 6–   ĐUÔI 3 Win  ĐẦU 6
30/08/2019 ĐẦU 6–   ĐUÔI 6 Win  ĐẦU 6–   ĐUÔI 6
29/08/2019 ĐẦU 7–   ĐUÔI 3 Win  ĐẦU 7–   ĐUÔI 3
28/08/2019 ĐẦU 6–   ĐUÔI 7 Win  ĐẦU 6
27/08/2019 ĐẦU 6–   ĐUÔI 2 Win  ĐẦU 6-   ĐUÔI 2
26/08/2019 ĐẦU 5–   ĐUÔI 3 Win   ĐUÔI 3
25/08/2019 ĐẦU 0–   ĐUÔI 1 Win  ĐẦU 0-   ĐUÔI 1
24/08/2019 ĐẦU 6–   ĐUÔI 2 Win  ĐẦU 6-   ĐUÔI 2
23/08/2019 ĐẦU 5–   ĐUÔI 7 Win  ĐUÔI 7
22/08/2019 ĐẦU 9–   ĐUÔI 3 Win  ĐẦU 9–   ĐUÔI 3
21/08/2019 ĐẦU 3–   ĐUÔI 7 Win  ĐẦU 3–   ĐUÔI 7
20/08/2019 ĐẦU 6–   ĐUÔI 5 Win  ĐẦU 6–   ĐUÔI 5
19/08/2019 ĐẦU 8–   ĐUÔI 2 Win  ĐẦU 8–   ĐUÔI 2
18/08/2019 ĐẦU 1–   ĐUÔI 1 Win  ĐẦU 1–   ĐUÔI 1
17/08/2019 ĐẦU 9–   ĐUÔI 7 Win   ĐẦU 9
16/08/2019 ĐẦU 6–   ĐUÔI 8 Miss
15/08/2019 ĐẦU 7–   ĐUÔI 4 Win   ĐẦU 7–   ĐUÔI 4
14/08/2019 ĐẦU 8–   ĐUÔI 4 Win   ĐẦU 8–   ĐUÔI 4
13/08/2019 ĐẦU 3-   ĐUÔI 1 Win   ĐUÔI 1
12/08/2019 ĐẦU 7-   ĐUÔI 9 Win   ĐUÔI 9
11/08/2019 ĐẦU 7  ĐUÔI 6 Win ĐẦU 7  ĐUÔI 6
10/08/2019 ĐẦU 8  ĐUÔI 1 Miss
09/08/2019 ĐẦU 0  ĐUÔI 2 Win ĐẦU 0  ĐUÔI 2
08/08/2019 ĐẦU 7  ĐUÔI 9 Miss
07/08/2019 ĐẦU 2  ĐUÔI 6 Win ĐẦU 2  ĐUÔI 6
06/08/2019 ĐẦU 5  ĐUÔI 8 Win   ĐUÔI 8
05/08/2019 ĐẦU 7  ĐUÔI 1 Win   ĐUÔI 1
04/08/2019 ĐẦU 3  ĐUÔI 2 Win ĐẦU 3  ĐUÔI 2
03/08/2019 ĐẦU 3  ĐUÔI 3 Win ĐẦU 3  ĐUÔI 3
02/08/2019 ĐẦU 8  ĐUÔI 2 Win ĐẦU 8  ĐUÔI 2
01/08/2019 ĐẦU 5  ĐUÔI 6 Win ĐẦU 5  ĐUÔI 6
31/07/2019 ĐẦU 9  ĐUÔI 0 Win ĐẦU 9  ĐUÔI 0
30/07/2019 ĐẦU 5  ĐUÔI 2 Win ĐẦU 5
29/07/2019 ĐẦU 1  ĐUÔI 9 Win ĐẦU 1
28/07/2019 ĐẦU 4  ĐUÔI 2 Miss
27/07/2019 ĐẦU 1  ĐUÔI 4 Win ĐUÔI 4
26/07/2019 ĐẦU 2  ĐUÔI 0 Win ĐẦU 2–  ĐUÔI 0
25/07/2019 ĐẦU 8  ĐUÔI 1 Win ĐẦU 8
24/07/2019 ĐẦU 1–  ĐUÔI 4 Miss
23/07/2019 ĐẦU 7–  ĐUÔI 4 Win ĐẦU 7–  ĐUÔI 4
22/07/2019 ĐẦU 9–  ĐUÔI 1 Win ĐẦU 9
21/07/2019 ĐẦU 3–  ĐUÔI 0 Miss
20/07/2019 ĐẦU 0–  ĐUÔI 7 Win ĐẦU 0
19/07/2019 ĐẦU 7–  ĐUÔI 9 Miss
18/07/2019 ĐẦU 6–  ĐUÔI 8 Miss
17/07/2019 ĐẦU 8–  ĐUÔI 9 Win ĐUÔI 9
16/07/2019 ĐẦU 4–  ĐUÔI 7 Miss
15/07/2019 ĐẦU 6–  ĐUÔI 3 Miss
14/07/2019 ĐẦU 9–  ĐUÔI 2 Win  ĐUÔI 2
13/07/2019 ĐẦU 9–  ĐUÔI 7 Win ĐẦU 9–  ĐUÔI 7
12/07/2019 ĐẦU 8–  ĐUÔI 9 Win ĐẦU 8–  ĐUÔI 9
11/07/2019 ĐẦU 9–  ĐUÔI 6 Win ĐUÔI 6
10/07/2019 ĐẦU 6–  ĐUÔI 6 Win ĐẦU 6–  ĐUÔI 6
09/07/2019 ĐẦU 9–  ĐUÔI 0 Win ĐẦU 9–  ĐUÔI 0
08/07/2019 ĐẦU 8–  ĐUÔI 3 Win ĐẦU 8–  ĐUÔI 3
07/07/2019 ĐẦU 4–  ĐUÔI 8 Miss
06/07/2019 ĐẦU 5–  ĐUÔI 7 Win   ĐUÔI 7
05/07/2019 ĐẦU 2–  ĐUÔI 7 Win   ĐUÔI 7
04/07/2019 ĐẦU 2–  ĐUÔI 0 Win ĐẦU 2–  ĐUÔI 0
03/07/2019 ĐẦU 8–  ĐUÔI 8 Win ĐẦU 8–  ĐUÔI 8
02/07/2019 ĐẦU 7–  ĐUÔI 6 Win ĐẦU 7
01/07/2019 ĐẦU 8–  ĐUÔI 4 Win ĐẦU 8–  ĐUÔI 4
30/06/2019 ĐẦU 2–  ĐUÔI 2 Win ĐẦU 2–  ĐUÔI 2
29/06/2019 ĐẦU 3–  ĐUÔI 3 Win ĐẦU  3
28/06/2019 ĐẦU 7–  ĐUÔI 3 Win ĐẦU 7–  ĐUÔI 3
27/06/2019 ĐẦU 6–  ĐUÔI 6 Win ĐUÔI 6
26/06/2019 ĐẦU 9–  ĐUÔI 9 Win ĐẦU 9
25/06/2019 ĐẦU 6–  ĐUÔI 8 Win ĐẦU 6–  ĐUÔI 8
24/06/2019 ĐẦU 8–  ĐUÔI 4 Win ĐẦU 8–  ĐUÔI 4
23/06/2019 ĐẦU 9–  ĐUÔI 5 Win ĐẦU 9–  ĐUÔI 5
22/06/2019 ĐẦU 3–  ĐUÔI 4 Win  ĐUÔI 4
21/06/2019 ĐẦU 8–  ĐUÔI 6 Win ĐẦU 8–  ĐUÔI 6
20/06/2019 ĐẦU 3–  ĐUÔI 2 Win ĐẦU 3–  ĐUÔI 2
19/06/2019 ĐẦU 5–  ĐUÔI 3 Win ĐẦU 5–  ĐUÔI 3
18/06/2019 ĐẦU 3–  ĐUÔI 8 Miss
17/06/2019 ĐẦU 7–  ĐUÔI 4 Win ĐẦU 7–  ĐUÔI 4
16/06/2019 ĐẦU 7–  ĐUÔI 7 Win ĐẦU 7–  ĐUÔI 7
15/06/2019 ĐẦU 0–  ĐUÔI 1 Win ĐẦU 0
14/06/2019 ĐẦU 8–  ĐUÔI 6 Miss
13/06/2019 ĐẦU 5–  ĐUÔI 9 Win ĐẦU 5–  ĐUÔI 9
12/06/2019 ĐẦU 9–  ĐUÔI 8 Win ĐẦU 9–  ĐUÔI 8
11/06/2019 ĐẦU 1–  ĐUÔI 4 Win ĐẦU 1–  ĐUÔI 4
10/06/2019 ĐẦU 9–  ĐUÔI 7 Win ĐẦU 9–  ĐUÔI 7
09/06/2019 ĐẦU 3–  ĐUÔI 8 Win ĐẦU 3–  ĐUÔI 8
08/06/2019 ĐẦU 7–  ĐUÔI 5 Win ĐẦU 7–  ĐUÔI 5
07/06/2019 ĐẦU 7–  ĐUÔI 3 Win ĐẦU 7–  ĐUÔI 3
06/06/2019 ĐẦU 9–  ĐUÔI 9 Miss
05/06/2019 ĐẦU 6–  ĐUÔI 7 Win ĐẦU 6–  ĐUÔI 7
04/06/2019 ĐẦU 8–  ĐUÔI 6 Win ĐẦU 8–  ĐUÔI 6
03/06/2019 ĐẦU 7–  ĐUÔI 3 Win ĐẦU 7–  ĐUÔI 3
02/06/2019 ĐẦU 4–  ĐUÔI 7 Win ĐUÔI 7
01/06/2019 ĐẦU 9–  ĐUÔI 1 Win ĐẦU 9  ĐUÔI 1
31/05/2019 ĐẦU 0–  ĐUÔI 5 Win ĐẦU 0  ĐUÔI 5
30/05/2019 ĐẦU 0–  ĐUÔI 5 Win ĐUÔI 5
29/05/2019 ĐẦU 4–  ĐUÔI 9 Win ĐẦU 4
28/05/2019 ĐẦU 5–  ĐUÔI 8 Win ĐẦU 5–  ĐUÔI 8
27/05/2019 ĐẦU 9–  ĐUÔI 7 Win ĐUÔI 7
26/05/2019 ĐẦU 6–  ĐUÔI 1 Win ĐẦU 6
25/05/2019 ĐẦU 3–  ĐUÔI 3 Win ĐẦU 3–  ĐUÔI 3
24/05/2019 ĐẦU 6–  ĐUÔI 3 Win ĐẦU 6–  ĐUÔI 3
23/05/2019 ĐẦU 8–  ĐUÔI 9 Win ĐẦU 8
22/05/2019 ĐẦU 9–  ĐUÔI 9 Miss
21/05/2019 ĐẦU 3–  ĐUÔI 4  Win ĐẦU 3–  ĐUÔI 4
20/05/2019 ĐẦU 6–  ĐUÔI 4  Win ĐẦU 6–  ĐUÔI 4
19/05/2019 ĐẦU 1–  ĐUÔI 7  Win  ĐẦU 1
18/05/2019 ĐẦU 0–  ĐUÔI 9  Win  ĐUÔI 9
17/05/2019 ĐẦU 3–  ĐUÔI 3  Win  ĐẦU 3
16/05/2019 ĐẦU 4–  ĐUÔI 6  Win  ĐUÔI 6
15/05/2019 ĐẦU 1–  ĐUÔI 4  Win  ĐẦU 1
14/05/2019 ĐẦU 8–  ĐUÔI 2  Win  ĐẦU 8–  ĐUÔI 2
13/05/2019 ĐẦU 3–  ĐUÔI 0 Miss
12/05/2019 ĐẦU 5–  ĐUÔI 7 Miss
11/05/2019 ĐẦU 0–  ĐUÔI 0  Win ĐẦU 0-  ĐUÔI 0
10/05/2019 ĐẦU 3–  ĐUÔI 5  Win ĐẦU 3-  ĐUÔI 5
09/05/2019 ĐẦU 3–  ĐUÔI 5  Win ĐUÔI 5
08/05/2019 ĐẦU 2–  ĐUÔI 8  WinĐẦU 2  ĐUÔI 8
07/05/2019 ĐẦU 3–  ĐUÔI 0  WinĐẦU 3  ĐUÔI 0
06/05/2019 ĐẦU 4–  ĐUÔI 2  WinĐẦU 4  ĐUÔI 2
05/05/2019 ĐẦU 0–  ĐUÔI 6  Win ĐẦU 0
04/05/2019 ĐẦU 7–  ĐUÔI 1  Win ĐẦU 7–  ĐUÔI 1
03/05/2019 ĐẦU 9–  ĐUÔI 0 Miss
02/05/2019 ĐẦU 6–  ĐUÔI 1 Win ĐẦU 6–  ĐUÔI 1
01/05/2019 ĐẦU 4–  ĐUÔI 1 Win ĐẦU 4–  ĐUÔI 1
30/04/2019 ĐẦU 0–  ĐUÔI 1 Win ĐẦU 0
29/04/2019 ĐẦU 1–  ĐUÔI 7 Win ĐẦU 1–  ĐUÔI 7
28/04/2019 ĐẦU 1–  ĐUÔI 9 Win ĐẦU 1–  ĐUÔI 9
27/04/2019 ĐẦU 9–  ĐUÔI 9 Miss
26/04/2019 ĐẦU 9–  ĐUÔI 9 Miss
25/04/2019 ĐẦU 8–  ĐUÔI 8 Win ĐẦU 8–  ĐUÔI 8
24/04/2019 ĐẦU 2–  ĐUÔI 9 Win ĐẦU 2–  ĐUÔI 9
23/04/2019 ĐẦU 4–  ĐUÔI 3 Win ĐẦU 4
22/04/2019 ĐẦU 1–  ĐUÔI 9 Win ĐẦU 1–  ĐUÔI
21/04/2019 ĐẦU 6-  ĐUÔI 3 Win ĐUÔI 3 
20/04/2019 ĐẦU 9 ĐUÔI 7 Win ĐẦU 9 ĐUÔI 7 
19/04/2019 ĐẦU 8 ĐUÔI 1 Win ĐẦU 8
18/04/2019 ĐẦU 9 ĐUÔI 9 Win ĐẦU 9 ĐUÔI 9
17/04/2019 ĐẦU 1 ĐUÔI 9 Win ĐẦU 1 ĐUÔI 9
16/04/2019 ĐẦU 2 ĐUÔI 2 Win ĐẦU 2 ĐUÔI 2
15/04/2019 ĐẦU 2 ĐUÔI 3 Win ĐUÔI 3
14/04/2019 ĐẦU 6 ĐUÔI 7 Win ĐẦU 6 ĐUÔI 7
13/04/2019 ĐẦU 1 ĐUÔI 1 Win  ĐUÔI 1
12/04/2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 8 Win ĐẦU 0 ĐUÔI 8
11/04/2019 ĐẦU 3 ĐUÔI 6 Win ĐẦU 3 ĐUÔI 6
10/04/2019 ĐẦU 7 ĐUÔI 4 Win ĐUÔI 4
09/04/2019 ĐẦU 6 ĐUÔI 5 WinĐẦU 6 ĐUÔI 5
08/04/2019 ĐẦU 1 ĐUÔI 0 WinĐẦU 1 ĐUÔI 0
07/04/2019 ĐẦU 6 ĐUÔI 4 WinĐẦU 6 ĐUÔI 4
06/04/2019 ĐẦU 8 ĐUÔI 1 WinĐẦU 8
05/04/2019 ĐẦU 5 ĐUÔI 9 WinĐẦU 5
04/04/2019 ĐẦU 8 ĐUÔI 4 WinĐẦU 8 ĐUÔI 4
03/04/2019 ĐẦU 3 ĐUÔI 4 WinĐẦU 3 ĐUÔI 4
02/04/2019 ĐẦU 7 ĐUÔI 3 Win ĐUÔI 3
01/04/2019 ĐẦU 2 ĐUÔI 0 Win ĐẦU 2 ĐUÔI 0